MOST ÉRKEZETT A SZENZÁCIÓS HÍR! HIVATALOS! A kormány olyan támogatást jelentett be az 1-4 gyermekes családoknak, amilyenre még sosem volt példa hazánkban!!! 2022. július 1-től EZ MINDEN 1-4 gyermekes családot megillet:

Spread the love

Ezeket érdemes tudni az iskolakezdési támogatásokról! Bár még tart a nyár, mind közelebb a kerül a 2021/2022-es tanévkezdés időpontja, a beiskolázás, a tanszervásárlás, illetve az iskolára készülődés időpontja. Az Origo összeállítást készített az iskolakezdési támogatásokról, azok formáiról. A hivatalos statisztikai adatok szerint egy 19 év alatti iskolás gyermek iskolakezdése átlagosan majdnem 26 ezer forintba kerül, aminek jelentős részét a tanszerek beszerzésére fordítják a szülők.

Azonban az internet és egyéb, a digitalizációhoz kötődő költségek (továbbá középiskolások vagy az egyetemi tanulmányukat most kezdők esetében az esetleges albérleti díjak, utazási költségek) további kiadásokat jelenthetnek a családok számára. Egy tavalyi felmérés kimutatta, hogyEGY ÁTLAGOSNAK TEKINTHETŐ CSALÁDBAN, KÉT TANKÖTELES GYERMEK ESETÉBEN A BEISKOLÁZÁS AKÁR 80 EZER FORINTTAL IS TERHELHETI A CSALÁDI KASSZÁT.Ez rengeteg szülő számára jelent érdemi anyagi kihívást. Megkönnyebbülést nyújthat a tudat, hogy a rászoruló családok számos forrás lehívásával élhetnek, több helyről is kérhetnek iskolakezdési támogatást. Anyagi segítség kérhető az államtól, önkormányzatoktól és a munkavállalótól is különböző feltételekkel és összegben. Állami segítségnyújtás

A köznevelésben és a szakképzésben tanuló valamennyi diáknak biztosítja az állam az ingyenes tankönyveket, a papíralapú könyvek mellett az összes állami kiadvány ingyenesen letölthető digitális formában. Az államtól kapható segítségről részletes információt nyújt az Emberi Erőforrások Minisztériumának idei kiadványa („Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról”). Ebben a családtámogatási ellátási formák családi pótlék alkategóriáján belül nevesítik az iskoláztatási támogatást. Ez főszabály szerint a tanköteles, és a már nem tanköteles, de köznevelési (középfokú oktatási) intézményben tanulmányokat folytató gyermekek után folyósítható. A jogosultak köre kiterjed a vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülőre, a szülővel együtt élő házastársra / élettársra, arra a személyre, aki örökbe kíván fogadni gyermeket és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, továbbá nevelőszülőre, gyámra, a gyermekotthon, javítóintézet, büntetés-végrehajtási és a szociális intézmény vezetőjére. Saját jogon is igényelhető iskoláztatási támogatás, ezt is részletezi a kiadvány. FONTOS INFORMÁCIÓ, HOGY EZT A SEGÍTSÉGET AZ ÁLLAM A TANKÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSA ALATT A TANULÓI JOGVISZONY SZÜNETELÉSÉNEK IDŐTARTAMÁRA IS FOLYÓSÍTJA A JOGOSULTAKNAK.

A családi pótlék értéke – és így az iskoláztatási támogatás – gyermekszámtól és egyéb tényezőktől függően különböző. Egygyermekes család esetében ez 12.200 forint, viszont ha egyedülálló szülő nevel egy gyermeket, az összeg 13.700 forint. Az egyéb összegek részletesen szerepelnek a kiadványban. Munkáltatói támogatás az iskolakezdéshez Iskolakezdési támogatást döntése szerint a szülő munkáltatója is adhat béren kívüli juttatásként, ennek összege az adott jövedelem függvénye. Egy munkáltató kétféleképpen segítheti alkalmazottját gyermekének iskolai költségeinek lefaragásában: tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító utalvány formájában, illetve a cég nevére és a tanévkezdéshez szükséges felszerelésekre kiállított számla megtérítésével. A támogatás összege gyermekenként maximum a hatélyos minimálbér 30 százaléka, azaz most 33.300 forint lehet. Ez a segítség béren kívüli juttatásként adható akkor, ha a juttatásban részesülő munkavállaló családi pótlékra jogosult szülő, gyám illetve velük egy háztartásban élő házastárs, és a gyermeke köznevelési intézmény tanulója a tanév első napját megelőző 60. naptól a tanév végéig. Fontos tisztában lenni avval is, hogy ezt a juttatást mindkét szülő megkaphatja, abban az esetben is, ha azonos munkahelyen dolgoznak. Az utalvány azonban adóköteles tétel, ami azt jelenti, hogy értékének 1,19-szerese után a munkáltatónak ez 15 százalékos jövedelemadó és 14 százalékos mértékű ehó fizetési kötelezettsége keletkezik. Ha a munkáltató pénz formájában nyújtja az iskolakezdési támogatást a munkavállalónak, akkor ez munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül, amely után a munkáltatónak és a munkavállalónak is közteher fizetési kötelezettsége keletkezik.A családi pótlék értéke – és így az iskoláztatási támogatás – gyermekszámtól és egyéb tényezőktől függően különböző. Egygyermekes család esetében ez 12.200 forint, viszont ha egyedülálló szülő nevel egy gyermeket, az összeg 13.700 forint. Az egyéb összegek részletesen szerepelnek a kiadványban. Munkáltatói támogatás az iskolakezdéshez Iskolakezdési támogatást döntése szerint a szülő munkáltatója is adhat béren kívüli juttatásként, ennek összege az adott jövedelem függvénye. Egy munkáltató kétféleképpen segítheti alkalmazottját gyermekének iskolai költségeinek lefaragásában: tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító utalvány formájában, illetve a cég nevére és a tanévkezdéshez szükséges felszerelésekre kiállított számla megtérítésével. A támogatás összege gyermekenként maximum a hatélyos minimálbér 30 százaléka, azaz most 33.300 forint lehet. Ez a segítség béren kívüli juttatásként adható akkor, ha a juttatásban részesülő munkavállaló családi pótlékra jogosult szülő, gyám illetve velük egy háztartásban élő házastárs, és a gyermeke köznevelési intézmény tanulója a tanév első napját megelőző 60. naptól a tanév végéig. Fontos tisztában lenni avval is, hogy ezt a juttatást mindkét szülő megkaphatja, abban az esetben is, ha azonos munkahelyen dolgoznak. Az utalvány azonban adóköteles tétel, ami azt jelenti, hogy értékének 1,19-szerese után a munkáltatónak ez 15 százalékos jövedelemadó és 14 százalékos mértékű ehó fizetési kötelezettsége keletkezik. Ha a munkáltató pénz formájában nyújtja az iskolakezdési támogatást a munkavállalónak, akkor ez munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül, amely után a munkáltatónak és a munkavállalónak is közteher fizetési kötelezettsége keletkezik.

Színes a paletta az önkormányzatoknál igényelhető támogatások vonatkozásában, a támogatási formák, a (legtöbbször) pénbeli összegek a fővárosban kerületenként, illetve településeként is eltérők lehetnek. Jöjjön néhány példa: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a költségvetésének terhére iskolakezdési támogatást nyújthat annak a debreceni bejelentett lakcímmel rendelkező kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 48.800 forintot, gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetében pedig a havi 64.600 forintot és a háztartásban legalább egy iskoláskorú, a nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermek él.A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE EGY ÉS KÉT GYERMEK ESETÉBEN 6.000 FORINT GYERMEKENKÉNT, ENNÉL TÖBB GYERMEKRE ÖSSZESEN 15.000 FORINT.A támogatás iránti kérelem 2021. július 1 és 2021. október 31. között nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Humán Főosztályának Szociális Osztályára. Iskolások érkeznek intézményükbe 2021 tavaszán, a koronavírus-járvány miatti korlátozások idején. Dombóvár Város Önkormányzata idén ismét lehetőséget biztosít arra, hogy ajándékutalvány formájában segítse a családokat. A támogatásra az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekére való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 114.000 forintot, a gyermek általános iskolai, vagy középiskolai hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 10.000 FORINT GYERMEKENKÉNT.Az erre irányuló kérelem 2021. szeptember 30-ig nyújtható be a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási időben. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tanévkezdési támogatással segíti a rászoruló családokat, amelyre az idei költségvetésben 1 millió forintot szavazott meg a képviselő-testület. A TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÁTLAGOSAN 5.000 FORINT GYERMEKENKÉNT. Ezzel a segítséggel azok élhetnek, akik békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek, és alapfokú vagy középfokú oktatásban vesznek részt, továbbá azok is, akik felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton, első évfolyamon folytatják, és családjuk a tanévkezdéssel járó költségeket szociális helyzetük miatt segítség nélkül nem tudják fedezni. A benyújtandó kérelemben pontosan és részletesen nyilatkozni kell a vagyoni helyzetről. A tanévkezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 százalékát (jelenleg: 38.475 forint), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 155 százalékát (jelenleg: 44.175 forint) nem haladja meg. A tanévkezdési támogatás megállapítható akkor is, ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 százalékát (39.900 forint), tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 százalékát (45.600 forint) nem haladja meg.

A TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK TOVÁBBI FELTÉTELE, HOGY A CSALÁD NE RENDELKEZZEN VAGYONNAL.Ez definíció szerint az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja (855.000 forint, illetve 2.280.000 forint). A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani – ahol további részletek találhatóak a támogatással kapcsolatban – a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán augusztus 15. és szeptember 30. között. Forrás

About admin

Check Also

Szikora Róbert: „Isten elhívott magához”

Spread the love Az R-GO együttes fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából a Blikk meginterjúvolta az együttes …