FONTOS!!! ITT a hivatalos bejelentés! Olyan tartozáselengedés jön, amilyen még soha nem volt Magyarországon! Hitelesek százezrei örülhetnek, sokan szabadulnak meg az adósságuktól törvényesen! ITT a letölthető kérelem és az igénylés menete!

Spread the love

LÉLEGZETEÁLLÍTÓ BEJELENTÉS ÉRKEZETT! TÉNYLEG ELENGEDI A KORMÁNY A HITELED EGY RÉSZÉT! MEGJELENTEK A PONTOS RÉSZLETEK A MAGYAR KÖZLÖNYBEN! MINDEN HIVATALOS! A JÁRÁSI HIVATALNÁL KELL MAJD IGÉNYELNI INGYENESEN!!!! ITT VAN A TÁJÉKOZTATÓ: Elengedi a kormány a lakáshiteled egy részét! Megjelentek a részletek:

Végre megjelent az a kormányrendelet, amelyre május végétől már vártunk, ennek értelmében: A Magyarország területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy birtokközpontot terhelő forint alapú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe. A támogatása kérelem benyújtásának időpontjában – és a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló – fel nem mondott jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. A tartozáscsökkentő támogatás összege A támogatás összege: A január 1. –2019. június 30. között született harmadik, vagy többedik gyermek esetén 1.000.000 Ft gyermekenként. A július 1-én vagy azt követően született második gyermek esetén 1.000.000 Ft. A július 1-én vagy azt követően született harmadik, vagy többedik gyermek esetén, kizárólag egygyermekre tekintettel 4.000.000 Ft. A július 1-én vagy azt követően született negyedik, vagy többedik gyermek esetén, ha a 4.000.000 Ft összegű támogatást egy korábbi gyermekre már igénybe vették, 1.000.000 Ft gyermekenként.

Az az igénylő, aki még nem igényelt támogatást a január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban született harmadik, vagy többedik gyermeke után, ha 2019. június 30-a után teszi ezt meg, legfeljebb 1.000.000 Ft támogatási összeget kaphat. A támogatás elsősorban az igénylő jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használható fel, amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékai – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére használható fel. Ha a kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitel tőketartozása és annak járulékai összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult. Fenti esetben az igénybe vett támogatás és a fent megjelölt összegek különbözetének igénylésére a támogatott személy későbbi időpontban nem jogosult. Mely gyermekek vehetők figyelembe? Az igénylő vér szerinti gyermeke – ideértve a kérelem benyújtásának időpontjában meglévő magzatot, aki a várandósság 12. hetét betöltötte, a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontját megelőzően örökbefogadott gyermeke, Ugyanazon gyermek támogatására kizárólag egy alkalommal és egy lakáscélú jelzáloghitel vonatkozásában van lehetőség.

A gyermekszám meghatározására vonatkozó előírások: Gyermeknek az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, továbbá a várandósság betöltött 12. hetét követően elhalt vagy halva született gyermek, továbbá élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül. (A várandósság 12. hetét betöltött magzat elhalása, halva születése vagy az élve született gyermek elhalálozása, illetve nagykorú gyermek esetén nem feltétel az igénylővel közös háztartás.) A más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe. A gyermek csak ugyanazon igénylő által több gyermekre tekintettel benyújtott külön kérelem vonatkozásában vehető ismételten figyelembe. Házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni. Mely hitelek csökkenthetők a támogatással? 2017 november 14. előtt felvett jelzáloghitelek esetében: minden olyan forint alapú jelzáloghitel csökkentésére igényelhető, melynek fedezete Magyarország területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás, lakóház, tanya vagy birtokközpont megjelöléssel nyilvántartott ingatlan. 2017. november 14. után kötött jelzálog alapú hitelszerződések esetén csak lakáscélú hitel csökkentésére igényelhető a támogatás, vagyis: melyet akóingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, korszerűsítésére felújítására vettek fel, melynek igazolt célja a fentiekben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal és költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget. Ki igényelheti a támogatás? A támogatást igényelheti:

Magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik, hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, valamint a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy. Nem magyar állampolgár részére a támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható. Házastársak és élettársak kizárólag együttesen igényelhetik a támogatás akkor is, ha az érintett hitelszerződésnek csak az egyik fél az alanya. Az igénylőn – együttes igénylés esetén az igénylőkön – kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

About admin

Check Also

Szikora Róbert: „Isten elhívott magához”

Spread the love Az R-GO együttes fennállásának negyvenedik évfordulója alkalmából a Blikk meginterjúvolta az együttes …